Nihil Carius Humano Generi Est Liberum (Livius 59 p. n. l. - 17 n. l.)

Blog


Materská škola v obci Čelovce, okres Veľký Krtíš

Sme materská škola v obci Čelovce, okres Veľký Krtíš. Majoritou v našej obci sú rómovia, čiže občania i deti so sociálne znevýhodneného prostredia. Našou snahou je vybudovať v obci dopravné ihrisko, je možné spojiť sa i so základnou školou,. ktorá v obci funguje. Čo sa týka zastupiteľstva obce i starostu, sú danému návrhu kladne naklonení, boli by ochotní vyčleniť nám i potrebný priestor na daný projekt.

S pozdravom, MŠ Čelovce.

Kontakt: 047/4883123, prípadne starosta obce Ján Petroch...047/4883127


Zodpovedné správanie chráni životy a zdravie

Pracoval dlhé roky vo Výskumnom ústave detskej psychológie, neskôr sa začal venovať otázkam psychológie dopravy. Od roku 1997 sa pohybuje v kruhoch autoklubov, v súčasnosti je viceprezidentom občianskeho združenia AUTOCLUB, o.z., ktoré sa zaoberá otázkami rozvoja motorizmu, služieb a cestovania a  členom SAMŠ – Slovenskej asociácie motoristického športu, člena FIA -  Medzinárodnej automobilovej federácie, ktorá má štatút konzultanta pre OSN. Jednou z jeho priorít je orientácia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávky

Dopravný psychológ – PhDr. Zoltán Bojar


Partneri