Nihil Carius Humano Generi Est Liberum (Livius 59 p. n. l. - 17 n. l.)

Čo je našim hlavným cieľom v blízkej budúcnosti a trvale


Chceme čo najviac ľudí a partnerov zapojiť do úsilia o zavedenie systémovej prevencie dopravnej nehodovosti detí a dosiahnuť, aby si to vzali za svoj cieľ aj kompetentné orgány v tomto štáte!

Partneri