Nihil Carius Humano Generi Est Liberum (Livius 59 p. n. l. - 17 n. l.)

Kto sme


Sme malá nezisková organizácia so sídlom v Banskej Bystrici, založená v septembri 2005. Nezisková organizácia TERRA GRATA, n. o. sa už od svojho vzniku venuje téme prevencie dopravnej nehodovosti detí. Prvoradým cieľom aktivít neziskovej organizácie TERRA GRATA je dosiahnuť systémovú všestrannú a celoplošnú prevenciu detskej dopravnej nehodovosti.
TERRA GRATA je signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky a držiteľom akreditácie: „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl k výučbe dopravnej výchovy a výchovy k prevencii úrazovosti detí.

Bližšie informácie o nás a našej činnosti si môžete prečítať v našom štatúte, ktorý nájdete TU.

Správna rada neziskovej organizácie:

 • Ing. Eduard Kucej - predseda
 • Ján Mesík - podpredseda
 • Ing. Soňa Kulhányová
 • Ing. Tibor Marcinko
 • Ing. Michal Kravčík CSc.
 • Ing. Štefan Repko
 • Daniel Brezina

Dozorná rada neziskovej organizácie:

 • Ing. Stanislav Purger
 • Ing. Mária Hrušková
 • Ing. Peter Stadtrucker

Pracujú pre Vás:

 • Ing. Zora Urbanová
 • Ing. Soňa Kulhányová
 • Ing. Elena Janovicová
 • Ing. Peter Stadtrucker
 • Lenka Mojžišová

 

Partneri